Akupunktur

TKM som står for Tradionel Kinetisk Medicin er en flere tusind år gammel kinetisk livsvisdom om sundhed og sygdom. Akupunktur bygger på en denne tankegang om balance og ubalance. Taoismen er en del af denne livsvisdom, en hollistisk filosofi, hvilket vil sige, at alt skal ses som en helhed, dette gælder også menneskekroppen. I den kinetiske filosofi opstår sygdom når der ikke er balance imellem kræfterne Yin og Yang.Livsenergien, som kaldes ”qi” løber i et netværk af energibaner ,som kaldes meridianer.Meridianbanerne har gennem et fint system forbindelse til kroppens organer og dens funktioner. Akupunktur behandlingen består i at sætte tynde nåle i bestemte punkter på kroppens meridianbaner, såkaldte akupunktur punkter.Formålet med akupunkturen er at skabe balance imellem Yin og Yang samt påvirke cirkulationen af denne livsenergi og dermed stimulere kroppens evne til selvhelbredelse.

Udover denne traditionelle kinetiske akupunkturform er der udviklet andre akupunkturformer.

 

Acunova, også kendt som Akupunktur 2000, er et akupunktur system, der blev opdaget og udviklet af en dansk akupunktør i år 2000. Her findes der trykfølsomme reflekspunkter omkring alle vores led og disse reflekspunkter har forbindelse til forskellig områder i hjernen. Ved Acunova sættes der akupunkturnåle i reflekspunkter og via hjernen bliver kroppens egen selvhelbredelses processer stimuleret.

Øreakupunktur, også kaldet Auriculoterapi, blev opdaget af en franskmand i 1951. Hele kroppen og dens organer er afspejlet i øret.. Når der opstår sygdom eller ubalancer i vores krop vil det afspejle sig som ømme reflekspunkter i øret. Ved at sætte nåle i disse reflekspunkter i øret, vil der via nervesystemet og meridianbanerne gå besked til det ”syge”sted om at regenere eller forbedre funktionen.

ECIWO, (The Embryo Containing the Information of the Whole Organisation) er en akupunktur form, der er baseret på at en hver celle i kroppen indeholder informationer om hele kroppen.En kinetisk professor, udviklede ECIWO i 1973. Her er kroppens organsystemer afspejlet langs vores rørknogler i arme, ben, tæer og fingre. Ved behandling med nåle i reflekspunkterne vil der ske en påvirkning af det pågældende organområde til større balance.

Akupunkturformerne kan kombineres med zoneterapi, kranio-sakral terapi og healing.

Zoneterapi

Zoneterapi er en gammel behandlingsform, som har været benyttet i tusinder af år i Øgypten, Kina, Indien, Nepal og Afrika. Den kom dog først til Danmark i 60érne.Helhedsforståelsen om at ubalance et sted i kroppen, påvirker helheden, er grundlag for teorien om zoneterapi. Den kinetiske organforståelse, meridianbanerne, 5 elementloven er viden, der bruges af zoneteraputer til at finde årsagen til ubalancen.Under fødderne og på fødderne findes et fuldstændigt kort over menneskekroppen.Hver del af kroppen har en zone under fødderne,som kaldes en reflekszone. Forbindelsen imellem kroppen og zonerne går via nervesystemet og meridianbanerne.Når kroppen er i ubalance kan det afspejles under fødderne som ømhed eller en ændret spændingstilstand.

 

Zoneterapi behandlingen er tryk/massage af fødderne, på de zoner der er relevante for den specifikke ubalance.Ved bestemte trykkombinationer stimuleres blodgennemstrømningen, spændinger nedsættes og der sker en afgiftning af kroppen. Kroppens egen selvhelbredende processer sættes i svingninger, og muligheden for genoprettelse af balancen opstår og eller en forbedring af tilstanden.

Zoneterapi kan kombineres med akupunktur, kranio-sakral terapi og healing.