Om mig

  • Født i 1958
  • Har tre børn og tre børnebørn
  • Uddannet sygeplejerske i 1982 og sundhedsplejerske i 1990. Jeg har arbejdet som sygeplejerske på barsel/svangre afdelinger og børneafdelinger, samt har mange års erfaringer, som sundhedsplejerske, i småbørns/skole sundhedsplejen
  • Haft egen klinik siden 1998. Redskaber jeg anvender i arbejdet er: samtale, akupunktur, zoneterapi, kranio-sakral terapi, healing, energiøvelser, kropsøvelser og meditation
  • Jeg har siden 2001 fået hjælp til min egen personlige proces gennem samtale og kontakt med Gunhild og Dan Noltensmeier. Det har givet mig en forståelse af den udfordring , det er at integrere kropsbevidsthed, følelsesmæssig bevidsthed og mental bevidsthed, med en bevidsthed om det oprindelige i mig selv. Denne basis er blevet afgørende for, såvel min egen proces , som for min måde at arbejde med andre mennesker på
  • Jeg har fundet det relevant, at arbejde med kommunikationsøvelser, nærværs- og bevidsthedstræning, meditation og en forståelse af energisystemet. Derudover har jeg fundet det meningsfyldt og relevant, at fordybe min forståelse af mennesket igennem arbejde med Enneagrammet. Alt dette arbejde ser jeg som en fortløbende proces