ritamarie.dk

En god start på Forældreskabet

En gave til hele familien

Robuste forældre giver robuste børn

Denne 3-delt Workshop er til jer der er på vej til at blive forældre, en workshop der vil have fokus på nærvær, kommunikation og træning af din mavefornemmelse.

Kommunikation og nærvær er vigtige ingredienser i et parforhold og disse
kompetencer bliver endnu mere vigtige, når hverdagen ændres med bleskift, amning og mangel på søvn. Job, praktiske gøremål og jeres individuelle behov skal sammen med ansvaret for jeres barns trivsel også puttes ind i kalenderen.
“Stemningen i huset”har betydning for jer alle og især jeres barn, som er afhængig af jeres evne til at være åbne, nærværende og et positivt lederskab.

Det nyfødte barn kommer uden en manual, og det kan ikke regulere sig selv, det har brug for voksne til at berolige sig. De fleste forældre vil komme i situationer, hvor I vil stå usikre, med jeres grædende barn på armen uden at vide, hvad barnet har brug for. I disse situationer griber nutidens forældre ofte til google, facebook, de er trænet i at søge svaret udenfor sig selv. Der kan være meget godt at hente disse steder, men jeres mavefornemmelse vil ofte give det korrekte svar. Denne evne har mange brug for at træne, eller få større bevidsthed på. Og det er netop det, vil komme til at træne på denne workshop.

Et godt grin og plads til at være dig kan jeg love at denne 3-delt workshop vil ose af. Det handler ikke om at være perfekte forældre, men om at være bevidste og ansvarlige voksne, der tør kigge indad og se sine egne blinde sider. Gennem børnene kan vi derved lære noget om selv og børnene, og det er vejen til større glæde og selvværd i familien. Og vi er alle forskellige, vores børn er forskellige, så bedømmelse og sammenligning er “No go” på denne workshop.
Mindful kropsarbejde, åndedrætsøvelser, kommunikationsøvelser vil være en del af workshoppen. I vil få viden om nervesystemet, spejling og selv-regulering af sit nervesystem, så I er bedre rustet til at forstå, hvad der foregår i jeres indre landskab.

Denne 3 – delt Workshop kan hjælpe dig med

  • styrke din intuition/kropskontakt
  • redskaber til at håndtere stress i familien/regulere dit nervesystem
  • betydning af din relation til barn
  • kommunikationen i parholdet

Varighed :  Vi mødes 3 gange af 2,5  timer
Pris : 2100 kr/ pr par